Ekologie LED osvětlení
V tomto článku se podíváme na ekologické a také zdravotní dopady různých zdrojů světla.
Klasické vláknové žárovky
Klasické žárovky se v podstatě nerecyklují a jejich vysoká spotřeba přispívá k další produkci a vypouštění do atmosféry CO2 (oxidu uhličitého). Přesto však tento typ osvětlení mohu doporučit do prostor, kde se nesvítí příliš často. Jejich ekologická zatěž není nijak enormě vysoká vzhledem k jejich využití.

Kompaktní žárovky (tak zvané úsporky) a zářivkové trubice
Tento zdroj světla je podle mého názoru absolutně nevhodný a nemuhu jej doporučit nikam. Vedle jejich známých nevýhod, kterými jsou pomalé rozsvicení, pokles životnosti při častém spínání, kmitání světla a většinou také nevhodný tvar mají další nevýhody v obrovské ekologické zátěži. Nejhorší je určitě obsah rtuti, která je pro lidský organismus vysoce toxická. Zbůsobuje colou řadu nemocí a trvalého poškození nervové soustavy. Pokud by byly správně likvidovány, tak by nebezpečí hrozilo pouze při náhlém rozbití v domácnostech. Situace je však taková, že k ekologické likvidaci se dostane pouze 20 % těchto zdrojů světla. Zbylých 80 % končí na skládkách a rtuť volně uniká do okolního prostředí. Pro představu jedna kompaktní žárovka kontaminuje 5.000 litrů vody.
Ani nebezpečnost těchto zdrojů přímo v domácnostech není zanedbatelná. Při jejich rozbití se do prostoru kolem rozptýlí výpary rtuti, které jsou bez chuti, zápachu a barvy. Už výpary z pouhé jedny žárovky mohou nepříznivě ovlivnit zdraví hlavně u dětí. Kupujte raději vláknové žárovky, nebo samozřejmě LED žárovky.

LED žárovky
Led žárovky mají také určitou ekologickou zátěž. Je však o mnoho menší než u jiných zdrojů světla. Při výrobě LED žárovek se spotřebuje poměrně dost energie v porovnání s klasickou vláknovou žárovkou. Tato energie je však zanedbatelná v porovnání s uspořenou energií. LED žárovky jsou poměrně složité zařízení, obsahují spousty elektronických součástek. LED žárovky jsou ovšem z naprosté většiny recyklovatelné.
Svícením LED zdroji světla snížíte produkci CO2.
Vybírejte jen kvalitní LED světelné zdroje.